Die waarden verschillen ook per deelgebied. De criteria voor ontwikkelingen is op deze indeling in deelgebieden gebaseerd.

GESCHIEDENIS

Uden ligt op de hooggelegen Peelhorst, een door breuken begrensde opheffing van een deel van de aardkorst. Aan weerszijden van deze verheffing liggen slenken (Centrale Slenk en Roerdalslenk). Dit zijn valleien die ontstaan zijn door de daling van een deel van de aardkorst. Ten westen van de kern Uden bevindt zich de van noordwest naar zuidoost lopende Peelrandbreuk, die in het landschap herkenbaar is aan het hoogteverschil van enkele meters. Van Uden is voor het eerst sprake rond 1200. Uden is waarschijnlijk ontstaan uit een tiendakkerdorp met een kerk die voor een reeks gehuchten centraal in het akkergebied lag, met eromheen een kleine kern. Deze kerk is na brand in 1886 gesloopt, waarna de nieuwe kerk meer naar het zuidwesten verrees binnen de bestaande lintbebouwing van de Kerkstraat. Na 1945 is Uden pas echt sterk uitgebreid en geïndustrialiseerd.

Al vroeg in de geschiedenis (halverwege 19e eeuw) was er bebouwing aanwezig rondom de belangrijkste doorgaande routes door het gebied. Daarnaast waren enkele bebouwingsconcentraties al duidelijk zichtbaar in het landschap, waaronder Lankes. Lankes wordt wel gezien als de best bewaard gebleven ‘driehoekvormige nederzetting’ binnen Uden. Deze structuur wordt gevormd door de Liessentstraat, Kortestraat, Wissestraat en de Breestraat. De bebouwing is in detaillering aangetast, maar weerspiegelt in maat en schaal de oude situatie. Er is onder andere nog lindebeplanting aanwezig en de relatie met het omringende landschap is behouden.

(bron: Bestemmingsplan Lankes, april 2013)

RUIMTELIJKE ANALYSE

De waarden van Lankes

Lankes is een buurtschap in de gemeente Uden in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt ten zuidoosten van Uden met een goede binding met buurdorp Volkel. Door de groei van omliggende bedrijventerreinen Hoogveld en Loopkant-Liessent en komst van de Rondweg Volkel (N264) is het buurtschap met open landelijk karakter geïsoleerd komen te liggen binnen hoog-stedelijk gebied. Het contrast is groot. Dit versterkt het belang om de beeldbepalende kwaliteiten van Lankes (de waarden)  te behouden. De kwaliteiten en eigen karakteristiek van Lankes mogen door ontwikkelingen natuurlijk niet verloren gaan. Die kwaliteiten/waarden zijn vastgelegd op structuurniveau en op erfniveau, zie bijlage (inrichtingsniveau). De waarden en kwaliteiten zijn gebaseerd op de gewenste toekomstige structuur.

Gewenste
toekomstige
structuur